הנהלת העמותה

הנהלת העמותה

תפקידיה: קביעת קווי מדיניות העמותה והתווית דרכי הפעולה, אישור הפרויקט על תוכניותיו המפורטות, כולל התקציב.

אלוף (מיל') חיים ארז - יו"ר   

תא"ל (מיל') צביקה קן-תור - מנכ"ל

תא"ל (מיל') ד"ר יצחק ( טולקה ) ארד

אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון

ד"ר מוטי כפיר

תא"ל (מיל') מנשה ענבר