הפרטיזנים

         
הפרטיזנים - הרצאתו של ד"ר יצחק ארד