התקדמות הבנייה

עוד:

התקדמות הקמת המוזיאון 29.6.2021
התקדמות הקמת המוזיאון 21.6.2021

התקדמות הקמת המוזיאון 10.6.2021

התקדמות הקמת המוזיאון 7.6.2021
התקדמות הקמת המוזיאון 9.6.2021