ועדת תכנים

ועדת התכנים

תפקידיה: המלצות על תפיסת המוזיאון, המטרות היעדים ותכני המוזיאון

חברים :

תא"ל (מיל') ד"ר יצחק ( טולקה ) ארד

אל"מ (מיל') בני מיכלסון

ד"ר מוטי כפיר

ד"ר תמר קטקו

תא"ל (מיל') צביקה קן-תור