ועדת תכנים

ועדת התכנים

תפקידים
המלצות על תפיסת המוזיאון, המטרות היעדים ותכני המוזיאון

חברים
תא"ל (מיל') ד"ר יצחק ( טולקה ) ארד
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר מוטי כפיר
ד"ר תמר קטקו
תא"ל (מיל') צביקה קן-תור