יומן המלחמה של פלוגה 606 בחיל החפרים - תעתיק

יומן המלחמה של פלוגה 606 בחיל החפרים-תרגום ותעתיק לעברית 

באדיבות יוסף שקד