מדברי תא"ל (מיל') צביקה קן-תור בטקס פתיחת התערוכה

ברוכים הבאים!
בעבר היתה התפיסה כי במסגרת הציונות, עלינו למחוק את תדמית היהודי הגלותי. 
בשם מחשבה זאת, שמקורותיה בתפיסה ותיקה יותר, שקראה ל"שלילת הגולה", הובלט חלקו של בני הישוב, בהקמת המדינה והקמת צה"ל.
מלחמת העולם השנייה, ששינתה את תפיסת העולם, לגבי חשיבות הקמת מדינה עצמאית, לעם היהודי, בארץ ישראל, הובלטה בטרגדיה הנוראה של השואה.
דור המייסדים, שקבע את אבני היסוד בחינוכה של האומה, שינן בנו שתי כותרות: "השואה והגבורה" ו"הליכה כצאן לטבח",
במקביל להדגשת טרגדיית השואה, צוינה גבורת היהודים במלחמה בארבע נקודות מרכזיות:
מורדי הגטאות ובראשם - מרד גטו ורשה.
לחימת הפרטיזנים.
התנדבות הישוב ובראשם הצנחנים (שבעוד עשרה ימים – לפני ששים שנה, צנח ליוגוסלביה, הראשון מבין צנחני הישוב – ידידנו פרץ רוזנברג).
הבריגדה היהודית.
היום, 60 שנה לאחר התקוממותם האמיצה של מיעוט היהודים בגטו ורשה מול העוצמה הגרמנית, אפשר וצריך להחדיר למודעות הציבורית,
כי היהודים לחמו מעבר לכך.
כמיליון וחצי יהודים נלחמו במלחמת העולם השנייה בשורות צבאות בנות הברית בכל החילות ובכל דרגות הפיקוד,
מטוראים ועד מפקדי ארמיות, ביבשה, באוויר  ובים, במחתרות ובשורות הפרטיזנים,ותרמו רבות בפיתוח וייצור אמצעי לחימה.
בניגוד לדימוי העצמי של "צאן לטבח", הקים העם היהודי, שמנה אך 18 מליון - מליון וחצי לוחמים!
אין אף עם אחר בכל העולם, שתרם אחוז כה גבוה של לוחמים נגד הנאצים ושותפיהם!
בהעדר מדינה יהודית, רובם המכריע לחמו תחת דגלי ארצותיהם ובהגנה עליהם, אך הם ראו זאת גם, כמלחמת העם היהודי על קיומו.
כמאתיים וחמישים אלף לוחמים יהודים נפלו במלחמה.
סיפורם המופלא נשאר מחוץ לתמונת ההנצחה הלאומית.
אנו, חברי עמותת "יד לשריון", מתוך מודעות עמוקה למורשת הגבורה היהודית, מעבר ליעדיה המקוריים של העמותה, החלטנו לתקן עוול זה!
ביוזמתנו, קבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת מוזיאון,
אשר יספר את סיפור לחימתם של היהודים במלחמת העולם השנייה ויחשוף את פרק הגבורה היהודית במלחמה.
עד שיוקם המוזיאון, החלטנו ליצור מספר יעדי ביניים על מנת להביא את הנושא למודעות הציבור.
אנו פותחים היום את המבואה למוזיאון, את תערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה,
בה יוצגו נתונים בסיסיים ומייצגים על השתתפות היהודים במלחמה ותרומתם לניצחון על כוחות החושך.
לציין את תרומתם של האלפים ששבו משדות הקרב לארץ ישראל, של העולים לארץ והמתנדבים, להקמת צה"ל,
לניצחון במלחמת העצמאות ולהקמת מדינת ישראל.
מטרתנו - לשנות את התדמית של "כצאן לטבח", להציג את דמותנו באור הראוי לה, להכניסה לתודעה הלאומית והבינלאומית ואנו נצליח בכך.