מועצה ציבורית

המועצה הציבורית

תפקידיה: אישור מטרות המוזיאון, יעוץ בהיבט התכנים, קידום התמיכה הציבורית בארץ ובעולם

יו"ר - עוזי פלד
נציגי הציבור (לפי סדר הא"ב):

תא"ל (מיל') ירמי אולמרט
מר עמוס אונגר
אלוף (מיל') זאב אלמוג
אל"מ (מיל') ישראל אפשטיין
גב' אילנה גבע
ד"ר שמחה גולדין
פרופ' אל"מ (מיל') יואב גלבר
מר דניאל גרץ
תא"ל (מיל') מיכאל הרצוג
ד"ר צילה הרשקו
תא"ל (מיל') שמעון חפץ
פרופ' אסא כשר
מר רמי מרדור
אל"מ (מיל') שאול נגר
מר אבי סיני

אלוף (מיל') מנחם עינן
רנ"צ (דימ') רפי פלד
השופטת (בדימוס) עדנה קפלן הגלר
מר מוטי רוזנבלום
ד"ר יואל רפל
ד"ר יוסי שוב
תנ"צ (דימ') דב שכטר

פרופ' ישיעהו תדמור
תא"ל (מיל') יום טוב תמיר

נציגי האירגונים:
מר גרינזייד אברהם – "ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים"
מר אפרים פפרני – "ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים"
תא"ל (מיל') שלו אבנר – "יד ושם"
סמוקי סיימון - מח"ל
ד"ר ברוך לוי- "צוות"
נציגי העמותה:
אלוף (מיל') חיים ארז
תא"ל (מיל') יצחק (טולקה) ארד
ד"ר מוטי כפיר
תא"ל (מיל') מנשה ענבר
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר תמר קטקו
תא"ל (מיל') צביקה קן-תור