מועצה ציבורית

המועצה הציבורית

תפקידיה: אישור מטרות המוזיאון, יעוץ בהיבט התכנים, קידום התמיכה הציבורית בארץ ובעולם

יו"ר - עוזי פלד
נציגי הציבור (לפי סדר הא"ב):

תא"ל (מיל') אולמרט ירמי
מר אונגר עמוס
אלוף (מיל') אלמוג זאב
אל"מ (מיל') ישראל אפשטיין
גב' גבע אילנה
ד"ר גולדין שמחה
פרופ' אל"מ (מיל') גלבר יואב
מר דניאל גרץ
תא"ל (מיל') מיכאל הרצוג
ד"ר הרשקו צילה
תא"ל (מיל') חפץ שמעון
פרופ' כשר אסא
מר מרדור רמי
אל"מ (מיל') נגר שאול
אלוף (מיל') עינן מנחם
רנ"צ (בדימוס) רפי פלד
השופטת (בדימוס) קפלן הגלר עדנה
מר רוזנבלום מוטי
ד"ר רפל יואל
פרופ' תדמור ישעיהו
תא"ל (מיל') תמיר יום טוב
נציגי האירגונים:
אלוף (מיל') אודי שני - יו"ר עמותת "יד לשיריון"
מר שוב ברוך – "ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות"
מר גרינזייד אברהם – "ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים"
מר אפרים פפרני – "ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים"
תא"ל (מיל') שלו אבנר – "יד ושם"
סמוקי סיימון - מח"ל
ד"ר ברוך לוי- "צוות"
נציגי העמותה:
אלוף (מיל') חיים ארז
תא"ל (מיל') יצחק (טולקה) ארד
ד"ר מוטי כפיר
תא"ל (מיל') מנשה ענבר
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר תמר קטקו
תא"ל (מיל') צביקה קן-תור
נציגי הממשלה – יקבעו בנפרד