מועצה ציבורית

המועצה הציבורית

תפקידיה: אישור מטרות המוזיאון, יעוץ בהיבט התכנים, קידום התמיכה הציבורית בארץ ובעולם

יו"ר - עוזי פלד

נציגי הציבור (לפי סדר הא"ב):

תא"ל (מיל') ירמי אולמרט
מר עמוס אונגר
אלוף (מיל') מנדי אור

אלוף (מיל') זאב אלמוג
אל"מ (מיל') ישראל אפשטיין
אל"מ (מיל') עו"ד אחז בן ארי
ד"ר אריה ברנע

גב' אילנה גבע
פרופ' שמחה גולדין
פרופ' אל"מ (מיל') יואב גלבר
גב' מריאנה גרינברג
תא"ל (מיל') מיכאל הרצוג

ד"ר צילה הרשקו
תא"ל (מיל') שמעון חפץ
פרופ' אסא כשר
תא"ל (מיל') דורון לוין
גב' אורית לרר
מר רמי מרדור

אל"מ (מיל') שאול נגר
מר מיכה נתן
מר אבי סיני

אלוף (מיל') מנחם עינן
השופטת (בדימוס) עדנה קפלן הגלר
עו"ד צבי רוטנברג
ד"ר יואל רפל

ד"ר יוסי שוב
תנ"צ (דימ') דב שכטר

פרופ' ישיעהו תדמור
תא"ל (מיל') יום טוב תמיר

נציגי האירגונים:
מר גרינזייד אברהם – "ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים"
מר אפרים פפרני – "ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים"
מר דניאל גרץ - "בני ברית"
תא"ל (מיל') עזריאל נבו - "דורות ההמשך"
תא"ל (מיל') שלו אבנר – "יד ושם"

סמוקי סיימון - מח"ל
ד"ר ברוך לוי- "צוות"

נציג הממשלה:
נתנאל מזא"ה
שירה שפירא

נציגי העמותה:

אלוף (מיל') חיים ארז
ד"ר מוטי כפיר
תא"ל (מיל') מנשה ענבר
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר תמר קטקו
תא"ל (מיל') צביקה קן-תור