מתנדבי היישוב

                                                                                                                               

 
"במו ידינו" - סיפור הבריגדה היהודית
War Stories : The Jewish Brigade