ניהול תקין

אישור ניהול תקין של העמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה- לשנה"ע 2019