סרטי הפרטיזנים

         
הפרטיזנים - הרצאתו של ד"ר יצחק ארד

 'ובחרת בחיים' - סיפור גבורתו של שרגא דגני (פייבל סולומינסקי)