עורכי תוכן ואספני מידע

התורמים לאיסוף המידע, עיבוד התכנים ועדכון האתר:
תא"ל (מיל') צביקה קן-תור
תא"ל (מיל') ד"ר יצחק ( טולקה ) ארד
אל"מ (מיל') ד"ר בני מיכלסון
ד"ר מוטי כפיר
ד"ר תמר קטקו
אל"מ (מיל') שאול נגר
אל"מ (מיל') פסח מלובני
איריס סעדון
דבורי בורגר
ארנה שומן
זיו בן משה
שביט בן אריה

לצערנו, חברינו לצוות, שתרמו רבות – הלכו לעולמם
אלוף שלמה שמיר ז"ל
אל"מ ארקדי תימור ז"ל
בנימין מאיירצ'ק ז"ל
מייק קיש ז"ל

יהי זכרם ברוך !