צ'כוסלובקיה

מדיניות הכיבוש הגרמנית כלפי האוכלוסיה הביאה בהדרגה להתארגנות התנגדות מאורגנת כנגד כוחות הכיבוש בתחילת שנת 1940, בסיועה של הממשלה בגולה ואשר התפרסמה בחיסולו של היידריך, מפקד המשטרה החשאית וסגן המושל במאי 1942, דבר שהביא לתגובה גרמנית - טבח תושבי העיירה לידיצה. מחתרת זו, שנקראה "הועד המרכזי של ההתנגדות בבית" UVOD , כללה מספר גופים שונים ובכלל זה המפלגה הקומוניסטית, הצטיינה גם באיסוף מידע עבור בעלות הברית. 
מחתרת הוקמה גם בסלובקיה, שהגיעה באוגוסט 1944 לכדי 60 אלף איש, ביניהם היו כ- 1600 יהודים.
במרד הסלובקי 30.9 - 29.8, שנת 1944, היתה יחידה יהודית שסווגה כיחידת חוד, בה לחמו 5 צנחנים ממתנדבי הישוב. 

בבנסקה ביסטריצה - קיים מוזיאון המספר את סיפור המרד.