חיפוש לוחם

ברוך אהרונוב

פרטים אישיים הדפסה

ברוך אהרונוב
נולדה ב: ברית המועצות
שרות בצבא: אדום