חיפוש לוחם א-ב

חנה ברם

פרטים אישיים הדפסה

חנה (אנה) ברם (אורלנסקי )
נולדה ב: בלארוס
שרות במחתרות: בלרוס
השתתפות במאבק הפרטיזנים: בלרוס
האם מולא שאלון הלוחם בעבר

קורות חיים

הייתה פרטיזנית בקבוצת האחים ביילסקי.