חיפוש לוחם א-ב

בועז אביאני

פרטים אישיים הדפסה

בועז אביאני
בן סעדיה ושולמית
נולד ב: עדן,תימן
ב: 01/01/1928
שרות בצבא: בריטניה
יחידה: הבריגדה היהודית
נפל בקרב ב צובה
ב: 20/03/1948

שנות פעילות


דרגה: טוראי

קורות חיים

בן שולמית וסעדיה, נולד בשנת 1928 בעדן. עלה עם הוריו ארצה בשנת 1934 וגר בתל-אביב. בועז למד בבית-ספר עממי ואחר-כך  החל לעבוד בבית-דפוס. בהיותו בן 15 התנדב לשירות בנוטרות, בה  עשה שנה וחצי.

עם הקמת החטיבה היהודית הלוחמת במלחמת העולם השנייה התנדב לשורותיה, שירת בחיל-הרגלים ואחר-כך בתותחנים והועלה לדרגת סרג'נט (סמל). כדי להתקבל ליחידה זו העלים את גילו הנכון בהודיעו כי נולד בשנת 1924. השתתף במסע הכיבוש על- פני איטליה, אוסטריה, צרפת, בלגיה והולנד. כשנודע למפקדיו שלפני התגייסותו עבד בדפוס, הועבר לבית-הדפוס של עיתון הבריגדה "החי"ל" בבריסל, שם עבד עד פירוקה של הבריגדה. במכתביו הביתה, שכתבם ברגש ובציוריות רבה, ביטא את התפעלותו מכל מה שראה בכרכי אירופה. ההווי הזר עורר בו ביתר שאת את אהבת המולדת; פגישתו עם יהודים  בגולה נטעה בו רגש גאווה על היותו  חייל עברי.

בשובו ארצה המשיך לעבוד במקצועו והיה חבר פעיל ב"הגנה". עם הקריאה הראשונה התייצב שוב לשירות וליווה שיירות לירושלים.

ביום ט' באדר ב' תש"ח (20.3.1948) נפל בקרב על מחצבת צובה על-יד הר-הקסטל והובא  לקבורה בבית-הקברות שבסנהדריה בירושלים.

ביום כ"ו באדר תשי"ב (24.3.1952) הועבר למנוחת-עולמים בהר-הרצל.