חיפוש לוחם א-ב

פטר זינובייביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

ליטננט פטר זינובייביץ אברמסון
נולד ב: אוקראינה
שרות בצבא: ברית המועצות