חיפוש לוחם א-ב

דוד סולומונוביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

ליטננט דוד סולומונוביץ אברמסון
נולד ב: ברית המועצות
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: ארמיה 55