חיפוש לוחם

מיכאל יעקבלביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

מיכאל יעקבלביץ אברמסון
נולד ב: רוסיה
שרות בצבא: ברית המועצות