חיפוש לוחם א-ב

ראובן מיכאילוביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

ליטננט ראובן מיכאילוביץ אברמסון
נולד ב: רוסיה
שרות בצבא: ברית המועצות
יחידה: דביזיה 8