חיפוש לוחם

בצלאל אדלר

פרטים אישיים הדפסה

בצלאל אדלר
השתתפות במאבק הפרטיזנים: הונגריה