חיפוש לוחם א-ב

חיים אלטמן

פרטים אישיים הדפסה

חיים אלטמן
השתתפות במאבק הפרטיזנים: הונגריה