חיפוש לוחם א-ב

ירדנה אבידור

פרטים אישיים הדפסה

ירדנה אבידור (פולאק)
השתתפות במאבק הפרטיזנים: הונגריה

קורות חיים

עסקה בהשגת תעודות אריות שונות, בעיקר באמצעות המשרדים לרישום אוכלוסין. הופיעה במשרד, חיפשה שם פיקטיבי ורשמה שמות של תושבים אריים קיימים. אחר הופיע מישהו אחר (לרוב בחורה) מחברי התנועה וביקש העתק של תעודה אוטנטית על שם אדם שרשום בספרים. ברחה לרומניה והגיעה לארץ.