חיפוש לוחם א-ב

פליקס אופנהיים פרופ'

פרטים אישיים הדפסה

פליקס אופנהיים פרופ'
שרות בצבא: בלגיה

קורות חיים

סייע לצבא ארה"ב.