חיפוש לוחם א-ב

אסוס

פרטים אישיים הדפסה

אסוס

קורות חיים

היה חבר המחתרת בחוג'ב אלעיון hodjeb El Ayoun. גורש לאירופה, שם מת.