חיפוש לוחם

בברפל

פרטים אישיים הדפסה

בברפל
שרות בצבא: ארצות הברית
חיל הנדסה

קורות חיים

לחם באוקינוס השקט.