חיפוש לוחם

מרשל אברמס

פרטים אישיים הדפסה

מרשל אברמס
נולד ב: ארצות הברית
שרות בצבא: ארצות הברית
חיל ים