חיפוש לוחם

פרטים אישיים הדפסה

שנות פעילות

פעילות במלחמת העולם השנייה

  • איטליה, טר"ש

קורות חיים