חיפוש לוחם א-ב

צבי אסטמן

פרטים אישיים הדפסה

צבי אסטמן
מ.א.: 38304 Pal
שרות בצבא: בריטניה
חיל רגלים
יחידה: פלוגת באפס 26 / D בגדוד 3 בבריגדה היהודית