חיפוש לוחם א-ב

ולדימיר אלכסנדרוביץ אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

ולדימיר אלכסנדרוביץ אברמסון
שרות בצבא: ברית המועצות