חיפוש לוחם א-ב

חיים אמיר

פרטים אישיים הדפסה

חיים אמיר
שרות בצבא: בריטניה