חיפוש לוחם

צבי אלכסנדרוביץ

פרטים אישיים הדפסה

צבי אלכסנדרוביץ
שרות בצבא: בריטניה