חיפוש לוחם

קלמן בארי

פרטים אישיים הדפסה

קלמן בארי
שרות בצבא: בריטניה