חיפוש לוחם

משה בישארי

פרטים אישיים הדפסה

משה בישארי
שרות בצבא: בריטניה