חיפוש לוחם א-ב

גיטה אברמסון

פרטים אישיים הדפסה

גיטה אברמסון (ברזניצקי)
נולדה ב: יורבורג,ליטא
ב: 08/08/1919
שרות במחתרות: ליטא
השתתפות במאבק הפרטיזנים: ליטא
השתתפות במאבק בגטו ובמחנות: גטו קובנה
עלה ב: 28/06/1990

קורות חיים

ביולי 1944, זמן קצר לפי חיסול הגיטו, נותרה עם קבוצה קטנה של חברי מחתרת, שהסתתרו במקום מחבוא.
ב-13 ביולי 1944 גילו הגרמנים את מקום המחבוא וציוו עליהם לצאת ולהסתדר בשורות של ארבעה. נאמר להם כי ישלחו אותם לעבודה. בעודה עומדת בשורה, גמלה בה ההחלטה כי בהזדמנות ראשונה תסתכן ותברח. ברשות כל אחד מהםב היה בקבוק מים וכיכר לחם, והיא מסרה זאת , על מנת שתוכל לרוץ מהר יותר. הגרמנים הובילו אותם בגיטו, וברגע שהיו בקרבת גינה גדולה, עזבה את השורה והחלה לרוץ. תוך כדי ריצה שמעה יריה וזרקה עצמה לתוך שדה עם גידולי תפוחי אדמה גבוהים. היא פשטה את מעילה, עליו הטלאי הצהוב, התרוממה והמשיכה בריצה. תוך כדי ריצה בהחינה כי נינה פינקשטיין, חברת מחתרת נוספת, רצה אף היא ושתיהן פנו לביתה של מריה לשצ`ינסקיינה, אחת החברות של המחתרת העירונית בקובנה (לימים הוכרה כחסידת אומות עולם)
שנתנה להם מקום מקלט. כאשר חשה מריה כי ביתה אינו בטוח, הובילה את השתיים למקום מסתור אחר, שם שהו זמן מה ושוב שבו לביתה של מריה.
ב-31 ביולי 1941 הבחינה מריה בחיילי הצבא האדום. היא קראה לגיטה ונינה (ויהודי נוסף שהסתתר בביתה) ויחד רצו לעבר החיילים כשהם מנשקים ומחבקים אותם.