חיפוש לוחם

מיכאל צירולניק

פרטים אישיים הדפסה

מיכאל צירולניק
בן יעקוב ובראנה
נולד ב: אוקראינה
שרות בצבא: ברית המועצות
נעדר ב 15/01/1942