• אבא קובנר חבר למאבק אבא קובנר חבר למאבק
  • אברשקה יאשפנוב 1944 אברשקה יאשפנוב 1944
  • 1946 פונטבה איטליה עם מתנדבי הישוב 1946 פונטבה איטליה עם מתנדבי הישוב
  • עם הקדשה עם הקדשה
  • מעניק לה את ספר שירי ביאליק מעניק לה את ספר שירי ביאליק
  • גדעון בן ישראל, לוחם הבריגדה, בפגישה לאחר המלחמה, על גבול איטליה אוסטריה גדעון בן ישראל, לוחם הבריגדה, בפגישה לאחר המלחמה, על גבול איטליה אוסטריה
  • זימלנקה זימלנקה
  • זימלנקה זימלנקה
  • פנים הזימלנקה פנים הזימלנקה
  • עם חבריה, בטרם המלחמה עם חבריה, בטרם המלחמה
  • הקדשה מגדעון בן ישראל הקדשה מגדעון בן ישראל