פלוגת מובילי המים 405

הפלוגה הוקמה במצרים בשנת 1942. לאחר המתקפה של בעלות הברית באל- עלמיין באוקטובר-נובמבר 1942 היא הועברה ללוב. מפקד הפלוגה היה מיג'ור בן אדילמן. לאחר תום המלחמה במדבר המערבי, בעוד יתר יחידות ההובלה הועברו לאיטליה, הם נשארו במדבר והחלו לעסוק בהברחת נשק לארץ, ממצבורי השלל באזור שירותם במדבר המערבי בתוך מכלי המים של רכביהם.

בראשית 1945 הוחלפו קבוצות חיילים בין הפלוגה בלוב לבין פלוגות ההובלה שבאיטליה. במאי 1945 הפלוגה הוחזרה מקירנייקה לוב לנפישה שבאזור התעלה (ליד איסמעיליה), במצרים. מפקד הפלוגה השתחרר ואת מקומו תפס מייג'ור דב שמורק, מי שהיה מפקדה של פלוגת התובלה 462