• ציורו של קובי לפיד המתאר את פעולתו אל מול צוללות האוייב ציורו של קובי לפיד המתאר את פעולתו אל מול צוללות האוייב
  • בביקורו באתר בביקורו באתר "יד לשריון" בלטרון