• עם צוות הקומנדו, רביעי מימין עם צוות הקומנדו, רביעי מימין
  • מלון טלטש בחיפה בו היה בית הספר לפיקוד ומטה הבריטי במלחמת העולם השנייה מלון טלטש בחיפה בו היה בית הספר לפיקוד ומטה הבריטי במלחמת העולם השנייה