• רפאל רייס במצרים, שנת 1944 רפאל רייס במצרים, שנת 1944
  • חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה
  • חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה
  • רפאל רייס וצבי בן-יעקב במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה רפאל רייס וצבי בן-יעקב במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה