• רפאל רייס וצבי בן-יעקב במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה רפאל רייס וצבי בן-יעקב במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה