• חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה
  • חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה חביבה רייק ורפאל רייס במצרים, שנת 1944. מתוך אוספי ביתמונה