• מפקד הגדוד הראשון של חטיבת יפתח במלחמת העצמאות מפקד הגדוד הראשון של חטיבת יפתח במלחמת העצמאות
  • מפקד אוגדת סיני 252 במלחמת ההתשה מפקד אוגדת סיני 252 במלחמת ההתשה
  • עם משה דיין, קותי אדם ורפול עם משה דיין, קותי אדם ורפול