• ליד הפילבוקס בגשר עד הלום ליד הפילבוקס בגשר עד הלום
  • הרביעיה שתקפה את גשר עד הלום הרביעיה שתקפה את גשר עד הלום
  • עם דוד בן גוריון עם דוד בן גוריון