• מימין לשמאל, גוקובסקי ברוך קמין, טרכטנברג שייקה בן אפרים אריה ליפסקי מאחור, דוב הררי
מימין לשמאל, גוקובסקי ברוך קמין, טרכטנברג שייקה בן אפרים אריה ליפסקי מאחור, דוב הררי