היומן של קשפיצקי הינו מהעדויות המפורטות והמדויקות ביותר, על הפשעים שבוצעו בטרבלינקה. כתב היד (ביידיש) נקבר בהריסות הגטו יחד עם מסמכים נוספים מארכיון רינגלבלום. הוא התגלה לגמרי במקרה ב -1 בדצמבר 1950 על ידי פועלי בניין פולנים מתחת להריסות רחוב נובוליפקי 68. כתב היד המקורי נמצא כיום במכון ההיסטורי היהודי בוורשה (תיק מס '290)להלן קטע מעדותו: "ילד בן שמונה עמד והתחנן להיפרד מאביו שהגיע אתו. הוא סירב להתפשט עד שייפרד מאביו שעמד בצד האחר של הדלת. הוא לא יכול היה להגיע אליו, האב עמד תחת משמר אחד, ובנו תחת משמר אחר. אבל קרה לו נס. קורפורל אוקראיני שניצב בצריף זז קמעה. הוא הבין את המילים הפולניות ומילא את משאלתו של הילד, הוציא אותו החוצה והביאו אל אביו. האב הרים אותו על ידיו, נשק ללחייו הרכות והוריד אותו ארצה. רגוע חזר ה"פושע" הקטן לצריף ופשט את בגדיו בעצמו. משאלתו האחרונה התמלאה....