עוד על פעלו- בספרו של עמוס אטינגר, צניחה עיוורת, הוצאת זמורה ביתן, 1986.