הבית"רי מיחידת תפעול הנמלים סרג'אנט יצחק אלקינד [ ELKIND I, מ"א 23143 PAL ] חלה בסרטן ונפטר כשבוי בסוף שנת 1941. היו שמועות כי רצחו אותו, הגרמנים קברו אותו בלי כל טקס, על יד גדר בית קברות הצבאי ליד בית החולים בלמסדורף "השליכו אותו לתוך שוחה שחפרו השבויים". השבויים פתחו בשביתת רעב. כחיילים דרשו שיקבר קבורה ההולמת חייל. נציג הצבא הגרמני לאחר ויכוח מר, נענה ונתקבלה פקודה לנהוג לפי חוקי אמנת ז'נבה. נערכה הלוויה צבאית רישמית לפי כל כללי הטקס בראש צעדו שני חיילים גרמניים ובידם זר מטעם ה'וורמאכט' שבמרכזו 'צלב הקרס', אחריהם צעד משמר כבוד של חיילים גרמניים חמושים ברובים וחבושי קסדות, בהמשך נעה עגלת תותחים נושאת הארון עליו נפרש דגל כחול-לבן ודגל בריטניה ובעקבותיה תזמורת צבאית. נאמרו התפילות היהודיות, זר הצבא הגרמני הונח, ומשמר כבוד נאצי ירה שלוש אלומות אש. הוצבה מצבת עץ - 'מגן דוד' ובתוכו המילה 'ציון', משני צדיו נחרטו בעברית האותיות פ"נ, מתחת נחרטו הפרטים המקובלים באנגלית.