המלחמה זירות ומגוייסים

סרט תדמית - מוזיאון הלוחם היהודי