יומן המלחמה של פלוגה 606 בחיל החפרים

/userfiles/file/wardiary606.pdf   יומן המלחמה של פלוגה 606 בחיל החפרים- מקור

באדיבות יוסף שקד